Akkisan Kireç

Çağa Ayak Uyduran Teknolojiler...

Laboratuvar

Laboratuvarımız bünyesinde

SÖNMEMİŞ KİREÇ VE SÖNMÜŞ KİREÇ

 • Yapı Kireci TS EN 459-1 standartına uygun
 • According to Building Lime TS EN 459-1 standard
 • Rutubet Tayini TS EN 459-2
 • Determination of Moisture TS EN 459-2
 • Serbest Su Tayini TS EN 459-2
 • Determination of Free Water TS EN 459-2
 • Kireç Ebat Analizi Gravimetrik TS EN 459-2
 • Lime Dimension Analysis Gravimetric
 • Kızdırma Kaybı Tayini (CaO olarak) TS EN 459-2
 • Determination of Loss on Ignition (as CaO) TS EN 459-2
 • Aktif Kireç Tayini (CaO olarak) TS EN 459-2
 • Determination of Active Lime (as CaO) TS EN 459-2
 • Serbest Kireç Tayini TS EN 459-2
 • Determination of Free Lime TS EN 459-2
 • Kalsiyumoksit Tayini (CaO) TS EN 459-2
 • Determination of Calcium Oxide (CaO) TS EN 459-2
 • Magnezyumoksit Tayini (MgO) TS EN 459-2
 • Determination of Magnesium Oxide (MgO) TS EN 459-2
 • Hacim Değişmezliği Tayini TS EN 459-2
 • Determination of Volume Constancy TS EN 459-2
 • Sülfat Tayini (SO3) TS EN 459-2
 • Determination of Sulphate (SO3) TS EN 459-2
 • Karbondioksit Tayini TS EN 459-2
 • Determination of Carbon Dioxide TS EN 459-2 testleri yapılmaktadır

 

KİREÇTAŞI

 • Beton Agregaları TS 706 EN 12620 standartına uygun
 • Tane Büyüklüğü Tayini TS 3530 EN 933-1
 • Yassılık İndeksi Tayini TS 9582 EN 933-3
 • Yoğunluk Tayini TS EN 1097-6
 • Su Emme Tayini TS EN 1097-6
 • Rutubet Tayini TS EN 1097-5
 • Çok İnce Malzeme Kalitesi Tayini TS EN 933-9
Akkisan Kireç olarak ülkemize modern sanayinin gerekliliklerini yerine getirerek ve istihdam sağlayarak hizmet vermektedir. Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumruluk bilinci içerisinde çalışmaktadır.
Copyright © 2024 Akkisan Kireç. Tüm hakları saklıdır.